Kleros (PNK)

...
PNK 0Total antal
SEK 17.61 mn24H Volym
SEK 0Marknadsvärde

Om Kleros (PNK)

Kleros är ett öppen källkod online tvistlösningsprotokoll som använder blockchain och crowdsourcing för att rättvist bedöma tvister. Utvecklingsinsatser koordineras av Coopérative Kleros, ett Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) som är inrättat i Frankrike. All vår forskning och kodutveckling är öppen källkod och gratis för alla att använda.