IOS token (IOST)

...
IOST 22,760,155,734.2Total antal
SEK 1.55 md24H Volym
SEK 14.63 mdMarknadsvärde

Om IOS token (IOST)

IOST-projektet med öppen källkod är tänkt att tillgodose säkerhets- och skalbarhetsbehoven i en decentraliserad ekonomi genom att tillhandahålla blockchain-infrastruktur som kan fungera som arkitekturen för framtiden för onlinetjänster. Med hjälp av faktorer som inkluderar IOST-tokenbalanser, ryktebaserad tokenbalans, bidrag till nätverket och användarnas beteenden utvecklades deras så kallade "Proof of Believability" -konsensusalgoritm för att säkerställa säkerheten och effektiviteten i transaktionerna i nätverket. Teamet på IOST erkänner att multinationella företag utan tillräcklig skalbarhet kanske inte kan distribuera blockkedjor för att betjäna sina kunder på den nivå som förväntas idag. Som sådant föreslår IOST-lagen Internet of Services Token som ett sätt att nå dessa mål.